SEKTIONER OCH VIKTIGA DATUM

SEKTIONER

 • Magnus Davidsson
 • Chrille Blom
 • Madde Blom

UNGDOMSSEKTIONEN

Kontakt: 073-5981682


Det är vi ser till att våra ungdomar lär sig att segla och ha kul på både seglarskolan och seglarlägret.

 • Björn Sjöblom
 • Christer Eklöf
 • Christer Lindberg

HAMNSEKTIONEN

Kontakt: 070-5086477


Det är vi som säkerställer att vi både får båtarna i sjön på våren, och torrlagda på hösten, samt ser till att vi har ordning på hamnplan.

 • Michael Alamaa
 • Ingemar Olovsson

TÄVLINGSSEKTIONEN

Kontakt: 070-8630712


Det är vi som har det angenäma ansvaret att våra klassiska årliga seglingstävlingar Malmbergspokalen och Ulleviöregattan genomförs. 

 • Pelle Liljegren - Ullevi Ö och Gundelholmen
 • Björn Sjöblom - båtuppläggningsområdet

ANLÄGGNINGSANSVARIGA

Kontakt: 070-5365555

Det är vi som ser till att våra anläggningar sköts om.


 • Ordförande: Michael Alamaa
 • Vice ordförande: Leif Silfverduk
 • Sekreterare: Benny Bergstedt
 • Kassör: Pia Jurell
 • Övriga ledamöter: Björn Sjöblom, Christer Eklöf, Christian Blom, Ingemar Olofsson, Jan Ström och Per Liljegren. Suppleant: Mikael Westin.


 • Valberedning: Hans Söderberg

STYRELSEN I GAMLEBY SEGELSÄLLSKAP


Vill du komma i kontakt med styrelsen? Maila info@gamlebysegelsallskap.se

VIKTIGA DATUM

SEGLARSKOLAN 2023

Onsdagar med start 10 maj

Gundelholmen

klockan 18-20


Kom gärna ner till Gundelholmen när vi har träning om du är intresserad av segling/båtliv men kanske saknar båt eller inte har den i Gamleby.

SEGLARLÄGER PÅ ULLEVIÖ

2 september

Samling på Gundelholmen 9.00

TILLFARTSSEGLING OCH ULLEVIÖREGATTAN

30/9 & 1/10

Tillfartssegling från Västervik. Ulleviöregattan startar från Ulleviö.

TORRSÄTTNING

(frågor besvaras av hamnsektionen)

14 oktober

Småbåtshamnen

07:00